Комуникации

За да бъде пълноценно използването на компютъра той трябва да е свързан с мрежа от други компютри. Това става чрез свързване с Локалната Компютърна Мрежа(LAN-Local Area Network). Тя служи за свързването на малко на брой компютри например от една или няколко сгради или малко градче. То става чрез мрежови ападптер, които се нарича мрежова карта(LAN карта). Те са евтини платки, кито се монтират на свободен PCI слот на дънната платка и към него се свързва мрежовия кабел. Свързването с Глобалната Компютърна Мрежа-Интернет също може да става посредством мрежовата карта, може да бъде безжично или с модем.

Модемът е устройство, което преобразува цифровите сигнали в аналогови и обратно, като използва телефонната линия. Модемът приема данните в аналогов вид и ги преобразува в цифров за компютъра, и обратно-когато изпраща данни преобразува цифровите сигнали в аналогови за телефонната линия, като сървъра има приемащ модем, който отново ги преобразува в цифрови. Има вътрешен и външен модем. Вътрешните са по-евтини. Закрепват се за свободен PCI слот на дънната платка. Външните модеми са по-скъпи, но и по-качествени. Свързват се с един от COM портовете на компютъра.

Скоростта на предаване на данни е важен фактор за качествена връзка с Интернет. Има приети различни стандарти-56 kbps(Kilobits per second-Килобита за секунда) или по-малко, 1 mbit, 2 mbit, 4 mbit, 8 mbit, като се стигне до впечатляващите 27 mbit. Скоростта на предаване зависи от хардуера за комуникация и от атмосферните условия-при лошо време скоростта ще е по-малка. Устройствата и интернет доставчиците с по-големи скорости на предаване естесвтено за и по-скъпи.