Периферни устройства

Периферни устройства

Периферните усторойства на компютъра включват следните входно-изходни устройства-клавиатъра, мишка, принтери, скенери, микрофон, тонколонки, всички вече разгледани записващи и четящи устройства и вече споменатия монитор.

Клавиатурата е входно устройство за въвеждане на данни и задаване на команди. Друго входно устройство е мишката. Тя отново служи за задаване на команди с нейните бутони. Скенера пък е друго входно устойство, което служи за преобразуване на информация от хартия във цифрови формати, разбираем иза компютъра. Микрофона служи за въвеждане на звуков сигнал.

Клавиатура, мишка, скенер и микрофон.

Към изходните устройства спадат принтерите. Той служи за отпечатване на информация на хартия(обратно на скенера). Има три вида принтери според технологията на отпечатване-матрични, мастилено-струйни и лазерни. Матричните са стария вид принтери-при него всяка буква се изобразява с много точки и се получава изображение. Все още се използват на места като банки заради възможността за разпечатване на много страници с едно мастило. Недостатъците са бавната работа и по ниското качество. Мастилено-струйните са по-нова технология, позволяваща отпечатване с по-голямо качество и по-бързо, но недостатък е сравнително бързото изхабяване на мастилото. Лазерните принтери са най-нови и с най-големи възможности-много добро качество и възможност за много листове отпечатки с един тонер. Засега недостатък е сравнително голямата цена, но сега стават все по-достъпни за потребителя. При мастилено-струйните принтери се използва печатаща глава с мастило-една за черно и една за цветно. При повечето такива принтери след няколко пълнения на мастилото или дори без пълене трябва да се сменя главата, което е скъпо. Най-големите производотели за компаниите Hewlett Packard(HP), Canon, Lexmark, Samsung, Epson и други.

Матричен, мастилено-струен и лазерен принтер.

Друго изходно устройство за тонколонките-те възпроизвеждат звуков сигнал от компютъра. Преди се предлагаха само две тонколонки. В днешно време те се предлагат с един нискочестотен басов говорител със собствен усилвател-събуфер. По-скъпите модели могат да разполагат с 5 колонки вместо с 2 за пространствен звук, а има и дори със 7 колонки. Систем с 2 колонки и 1 събуфер се наричат 2.1 системи, с 5 колонки и 1 буфер-5.1 системи, със 7 колонки и 1 буфер-7.1 системи. Има много фирми, произвеждащи аудиотехника за компютри, като най-качествени могат да се каже че са решенията на компанията Cerative.

Системи от 2 колонки, 2.1 система, 5.1 система и 7.1 система с A/V ресийвър за усилвател.