Записващи усторийства

В този раздел искам накратко да спомена устройствата, който могат да записват и четат информация на даден носител. От четящите ще започнем с CD-ROM устройствата.Те могат само да четат от компакт дискови носители и в днешно време са рядко срещани самостоятелни устройства. DVD-ROM устройствата пък могат да четат само DVD дискове, които са с по-голям капацитет от CD(Compact Disc) дисковете. CD-тата имат капацитет най-често от 700 MB, а DVD-тата има капацитет 4,7 GB. В новите усторйства се използват CD-RW и DVD-RW устройствата, който могат да четат и да записват съответно върху CD и DVD дискове, като DVD-RW могат да записват и CD дискове. Има няколко вида CD и DVD дискове:

CD-R и DVD-R-Това са съответно CD и DVD дискове, на които записаната информация не може да бъде изтрита и не позволява презаписване.

CD-RW и DVD-RW-Това са съответно CD и DVD дискове, които могат да бъдат записвани хиляди пъти и информацията може да се изтрива. Те са по-скъпи от обикновените -R дискове.

DVD-R/RW DL-Това са DVD дискове, които са двойнослоини и при тях е постигнат удвоен капацитет за разлика от обикновените. Един такъв диск има капацитет 9,4 GB. Те са още със значително по-висока цена от другите видове дискове.

Mini DVD-Това са умалени DVD дискчета, с капацитет 1.4 GB и се използат главно при видео камерите и също така имат разновидности като големите дискове и са с по-висока цена от другите.

Наскоро се появиха два други вида дискове и в момента са с голяма борба кой ще се наложи на пазара-това са Blu-Ray и HD-DVD дисковете. Те имат многократно по-висок капацитет от другите дискове достигащи до 50 GB. Необходимостта от по-голям капацитет се наложи заради навлизащите HD(High Definition-Висока резолюция) технологии, изискващи голяма памет. За сега са много малко четящите и записващите устройства за тях от рода на Blu-Ray плеъри, а и цените са доста солени-един такъв плеър за пример е Sony Playstation 3. Тези дискове и технологии са още далече от масовия потребител, но увеличаването на качеството ще доведе неизбежно до използването на тези перспективни технологии.

Не на последно място трябва да споменем FDD(Floppy Disk Drive) устройствата-или това са фолпидисковите устройства, които четат и записват на магнитни дискети с обем 1,44 MB. В днешно време много малко хора ги използват не само заради малкия обем, но и заради по-голямата несигурност на записаните данни и бавната скорост. Все пак те все още са предпочитани от някои хора за отварянето на малки документи вместо използването на цели CD-та.

Днес най-големи производители на DVD и CD устройства са компании като LG, NEC, Samsung, Plextor, LiteOn и други, а на дискове-Verbatim, Sony, Emtec, Fujifilm и други.